Gwarancja 24music.pl

Sklep 24music.pl zapewnia gwarancję 36 miesięcy na instrumenty muzyczne i nagłośnienie. Na akcesoria do instrumentów muzycznych i innych produktów obowiązuje ustawowy 24-miesięczny okres gwarancyjny. Jeśli zamówienie dotyczy drobnych materiałów (np. kostka do gitary, błona i pałki perkusyjne, struny i lampy), których wytrzymałość to 90 dni - w ramach gwarancji będą rozpatrywane tylko wady produkcyjne i materiałowe.

Przedłużony okres gwarancyjny

W czasie trwania przedłużonego okresu gwarancyjnego siedziba autoryzowanego serwisu 24music.pl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków reklamacji w następujący sposób: termin bezpłatnej naprawy towaru z 30 dni zmienia się na czas nieokreślony (termin bezpłatnej naprawy podlega indywidualnym uzgodnieniom między serwisem a klientem po uwzględnieniu czasu dostawy oryginalnych części zamiennych). Serwis 24music.pl pomimo tej zmiany zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy bez zbędnej zwłoki.

Roszczenie odszkodowania spowodowane przedłużeniem reklamacyjnej procedury może kupujący składać tylko w przypadku, kiedy doszło do rażącego zaniedbania albo celowego opóźnienia ze strony serwisu. Jeśli podczas ważności przedłużonego 12-miesięcznego okresu gwarancyjnego (po zakończeniu ustawowego 24-miesięcznego okresu) będzie miała miejsce wymiana na nowy produkt, kupującemu na ten towar nie będzie udzielona automatyczna 36-miesięczna gwarancja. Dalej będzie obowiązywać początkowy okres gwarancji.

Przypadek specyficzny

Kategorią specyficzną z 24-miesięczną gwarancją są talerze, które drogą naturalną podlegają zużyciu. Po dokonaniu ekspertyzy w autoryzowanym centrum serwisowym 24music, będzie prócz zmierzenia naturanego zużycia materiału, brana pod uwagę możliwość uszkodzenia mechanicznego spowodowanego nadmierną intensywnością, która przekracza naturalny poziom wytrzymałości mechanicznej materiału.

Karta gwarancyjna

Do każdego zakupionego produktu dołączona jest faktura w formie elektronicznej (w punkcie sprzedaży paragon), który zarazem służy jako karta gwarancyjna. Gwarancja zaczyna się datą wystawienia faktury i przedłuża się o okres, podczas którego był produkt naprawiany w serwisie. 

Gwarancja zanika

- w przypadku mechanicznego uszkodzenia towaru przez kupującego

- w przypadku użytkowania towaru w niewłaściwych warunkach 

- w przypadku nieprzestrzegania zasad używania

- w przypadku niewłaściwej dbałości o towar

- Wady lub uszkodzenia, które spowodował kupujący, niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą, jak też użyciem nieodpowiednich komponentów lub zamianą oryginalnych części, są wyłączone z gwarancji. Naprawa w czasie gwarancji zanika również 

- w przypadku, kiedy w czasie użytkowania doszło do mechanicznego uszkodzenia, wykorzystania produktu w nieodpowiednich warunkach (zakurzona, wilgotna przestrzeń, z dostępem do chemii, w silnym polu magnetycznym itp.) lub kiedy produkt został naruszony przez nieuprawnioną do tego osobę. Wyłączone z gwarancji są też wady spowodowane klęską żywiołową oraz nieodpowiednim zasilaniem. Naturalne zużycie towaru jest także wyłączone z gwarancji.